{{header}}

by: {{mySite}}

Đổi kw sang HP:Công Suất (kw) :  kw = Mã Lực (HP):

{{stats.BmrMan}}

HP


Đổi HP sang kw:Mã Lực (HP) :      HP = Công Suất (kw):

{{stats.BmrWoman}}

kw


Đổi Công Suất (kw) sang A:Công Suất (kw) : 

kwCos (Φ) : 

Cos (Φ)Dòng Điện 1 phase (220V):

{{stats.BmrMin}}

ADòng Điện 1 phase (110V):

{{stats.BmrMin1}}

ADòng Điện 3 phase (380V):

{{stats.BmrMin2}}

ADòng Điện 3 phase (220V):

{{stats.BmrMin3}}

ADòng Điện 3 phase (200V):

{{stats.BmrMin4}}

A
Giá trị trên mang tính chất tham khảo
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail: [email protected]