{{header}}

by: {{mySite}}
Bảng Tra Trong Lượng Dây và cáp điện Cadivi

Trọng Lượng (kg/km) :

kgChiều Dài (m) :            

mĐơn Giá (VND):          

VNDChiết Khấu (%) :         

%Trọng lượng dây (kg) trên

{{stats.BmrMona}}

m là:

{{stats.BmrMan}}

kgThành Tiền (VND):

{{stats.BmrWoman}}

VNDDấu chấm (.) là dấu phân chia thập phân.
Giá trị trên mang tính chất tham khảo
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail: [email protected]