{{header}}

by: {{mySite}}

Chiều Rộng :

mmChiều Dày :  

mmChiều Dài :   

mmĐơn Giá :     

VNĐTrọng lượng thanh đồng:

{{stats.BmrMan}}

kg
Tiết Diện Thanh Đồng:

{{stats.BmrWoman}}

mm²
Thành tiền:

{{stats.BmrMone}}

VNĐ

Giá trị trên mang tính chất tham khảo
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail: [email protected]