Phạm Vi Đối Tượng Mã Bưu Chính Khu Vực Ghi Chú
VụVụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)70001TP.HCM
VụVụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)70002TP.HCM
Cơ QuanCơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70003TP.HCM
Ban NghànhBan Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70004TP.HCM
Chi CụcCục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)70005TP.HCM
Ban NghànhBan Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70007TP.HCM
Đảng ỦyĐảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh70008TP.HCM
Chi CụcCục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)70010TP.HCM
Đảng ỦyĐảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam70011TP.HCM
VụVụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)70030TP.HCM
VụVụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)70035TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh70036TP.HCM
Kiểm ToánKiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh70037TP.HCM
Chi CụcCục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)70040TP.HCM
Chi CụcCục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)70041TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)70042TP.HCM
Bộ NghànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh70043TP.HCM
Cơ QuanCơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh70045TP.HCM
Văn PhòngĐại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh70046TP.HCM
Cơ QuanCơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh70047TP.HCM
Công AnP9, Văn phòng Bộ Công an70049TP.HCM
Chi CụcCục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)70052TP.HCM
Bộ NghànhBộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh70053TP.HCM
Bộ NghànhBộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh70054TP.HCM
VụVụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)70055TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh70056TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh70057TP.HCM
Cơ QuanCơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh70058TP.HCM
Cơ QuanCơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh70060TP.HCM
Bộ NghànhBộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh70061TP.HCM
Ủy BanỦy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh70062TP.HCM
Ngân HàngNgân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh70063TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ70064TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)70065TP.HCM
Cơ QuanCơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70066TP.HCM
Cơ QuanCơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70067TP.HCM
Cơ QuanCơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70068TP.HCM
Bảo HiểmBảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam70070TP.HCM
ViệnViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70071TP.HCM
ViệnViện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70072TP.HCM
Cơ QuanCơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)70073TP.HCM
VụVụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)70074TP.HCM
Cơ QuanCơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam70087TP.HCM
Liên ĐoànTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70088TP.HCM
HộiTrung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70089TP.HCM
Ủy BanỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70090TP.HCM
Ban NghànhBan công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)70092TP.HCM
KhácBC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh70000TP.HCM
Ủy BanỦy ban Kiểm tra thành ủy70101TP.HCM
Ban NghànhBan Tổ chức thành ủy70102TP.HCM
Ban NghànhBan Tuyên giáo thành ủy70103TP.HCM
Ban NghànhBan Dân vận thành ủy70104TP.HCM
Ban NghànhBan Nội chính thành ủy70105TP.HCM
Đảng ỦyĐảng ủy khối cơ quan70109TP.HCM
Thành ỦyThành ủy và Văn phòng thành ủy70110TP.HCM
Đảng ỦyĐảng ủy khối doanh nghiệp70111TP.HCM
Báo ChíBáo Sài Gòn Giải Phóng70116TP.HCM
HộiHội đồng nhân dân thành phố70121TP.HCM
Văn PhòngVăn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố70130TP.HCM
Tòa ÁnTòa án nhân dân thành phố70135TP.HCM
ViệnViện Kiểm sát nhân dân thành phố70136TP.HCM
Kiểm ToánKiểm toán nhà nước tại khu vực IV70137TP.HCM
Ủy BanỦy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân70140TP.HCM
Sở NghànhSở Công Thương70141TP.HCM
Sở NghànhSở Kế hoạch và Đầu tư70142TP.HCM
Sở NghànhSở Lao động - Thương binh và Xã hội70143TP.HCM
Sở NghànhSở Ngoại vụ70144TP.HCM
Sở NghànhSở Tài chính70145TP.HCM
Sở NghànhSở Thông tin và Truyền thông70146TP.HCM
Sở NghànhSở Văn hoá và Thể thao70147TP.HCM
Sở NghànhSở Du lịch70148TP.HCM
Công AnCông an thành phố70149TP.HCM
PCCCCảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố70150TP.HCM
Sở NghànhSở Nội vụ70151TP.HCM
Sở NghànhSở Tư pháp70152TP.HCM
Sở NghànhSở Giáo dục và Đào tạo70153TP.HCM
Sở NghànhSở Giao thông vận tải70154TP.HCM
Sở NghànhSở Khoa học và Công nghệ70155TP.HCM
Sở NghànhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn70156TP.HCM
Sở NghànhSở Tài nguyên và Môi trường70157TP.HCM
Sở NghànhSở Xây dựng70158TP.HCM
Sở NghànhSở Quy hoạch - Kiến trúc70159TP.HCM
Sở NghànhSở Y tế70160TP.HCM
Bộ NghànhBộ Tư lệnh Thành phố70161TP.HCM
Ban NghànhBan Dân tộc70162TP.HCM
Ngân HàngNgân hàng nhà nước chi nhánh thành phố70163TP.HCM
Thanh TraThanh tra thành phố70164TP.HCM
Học ViệnHọc viện Cán bộ thành phố70165TP.HCM
Thông Tấn XãThông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)70166TP.HCM
Đài Truyền HìnhĐài truyền hình thành phố70167TP.HCM
Đài Tiếng NóiĐài Tiếng nói nhân dân thành phố70168TP.HCM
Bảo HiểmBảo hiểm xã hội thành phố70170TP.HCM
Chi CụcCục Thuế70178TP.HCM
Chi CụcCục Hải quan70179TP.HCM
Chi CụcCục Thống kê70180TP.HCM
Kho BạcKho bạc Nhà nước thành phố70181TP.HCM
Liên HiệpLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật70185TP.HCM
Liên HiệpLiên hiệp các tổ chức hữu nghị70186TP.HCM
Liên HiệpLiên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật70187TP.HCM
Liên ĐoànLiên đoàn Lao động thành phố70188TP.HCM
HộiHội Nông dân thành phố70189TP.HCM
Ủy BanỦy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố70190TP.HCM
Thành ĐoànThành Đoàn70191TP.HCM
HộiHội Liên hiệp Phụ nữ thành phố70192TP.HCM
HộiHội Cựu chiến binh thành phố70193TP.HCM
Bưu ĐiệnĐiểm phục vụ Bưu điện T7870199TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len70200TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ70201TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Ca-na-đa70202TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cam-pu-chia70203TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cô-oét70204TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba70205TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức70206TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Vương quốc Hà Lan70207TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Hàn Quốc70208TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Hoa Kỳ70209TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Hung-ga-ri70210TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a70211TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a70212TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào70213TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Ma-lai-xi-a70214TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Liên Bang Nga70215TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Nhật Bản70216TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Niu Di-lân70217TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a70218TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma70219TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Pháp70220TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Vương quốc Thái Lan70221TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Thụy Sỹ70222TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa70223TP.HCM
Lãnh Sự QuánTổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po70224TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len70225TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Áo70226TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha70227TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Vương quốc Bỉ70228TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan70229TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Chi-lê70230TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a70231TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Hy Lạp70232TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Man-ta70233TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma70234TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Mông Cổ70235TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Vương quốc Na-uy70236TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Nam Phi70237TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan70238TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Pa-lau70239TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Phần Lan70240TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin70241TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Séc70242TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Síp70243TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Thụy Điển70244TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. U-crai-na70245TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay70246TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a70247TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca70248TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa Su-đăng70249TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo70250TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Vương quốc Tây Ban Nha70251TP.HCM
Lãnh Sự QuánLSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua70252TP.HCM
Quận 1BC. Trung tâm quận 171000TP.HCM
Quận 1Quận ủy71001TP.HCM
Quận 1Hội đồng nhân dân71002TP.HCM
Quận 1Ủy ban nhân dân71003TP.HCM
Quận 1Ủy ban Mặt trận Tổ quốc71004TP.HCM
Quận 1P. Bến Nghé71006TP.HCM
Quận 1P. Đa Kao71007TP.HCM
Quận 1P. Tân Định71008TP.HCM
Quận 1P. Bến Thành71009TP.HCM
Quận 1P. Nguyễn Thái Bình71010TP.HCM
Quận 1P. Cầu Ông Lãnh71011TP.HCM
Quận 1P. Phạm Ngũ Lão71012TP.HCM
Quận 1P. Cô Giang71013TP.HCM
Quận 1P. Nguyễn Cư Trinh71014TP.HCM
Quận 1P. Cầu Kho71015TP.HCM
Quận 1BCP. Quận 171050TP.HCM
Quận 1BCP. TTDVKH Sài Gòn71051TP.HCM
Quận 1BCP. Trung Tâm 171052TP.HCM
Quận 1BCP. Quận 371053TP.HCM
Quận 1BCP. Quận 471054TP.HCM
Quận 1BC. KHL Sài Gòn71055TP.HCM
Quận 1BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn71056TP.HCM
Quận 1BC. Nguyễn Du71057TP.HCM
Quận 1BC. Đa Kao71058TP.HCM
Quận 1BC. Tân Định71059TP.HCM
Quận 1BC. Bến Thành71060TP.HCM
Quận 1BC. Trần Hưng Đạo71061TP.HCM
Quận 1BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh71099TP.HCM
Quận 2BC. Trung tâm quận 271100TP.HCM
Quận 2Quận ủy71101TP.HCM
Quận 2Hội đồng nhân dân71102TP.HCM
Quận 2Ủy ban nhân dân71103TP.HCM
Quận 2Ủy ban Mặt trận Tổ quốc71104TP.HCM
Quận 2P. An Phú71106TP.HCM
Quận 2P. Thảo Điền71107TP.HCM
Quận 2P. Bình An71108TP.HCM
Quận 2P. An Khánh71109TP.HCM
Quận 2P. Thủ Thiêm71110TP.HCM
Quận 2P. An Lợi Đông71111TP.HCM
Quận 2P. Bình Khánh71112TP.HCM
Quận 2P. Bình Trưng Tây71113TP.HCM
Quận 2P. Thạnh Mỹ Lợi71114TP.HCM
Quận 2P. Cát Lái71115TP.HCM
Quận 2P. Bình Trưng Đông71116TP.HCM
Quận 2BCP. Quận 271150TP.HCM
Quận 2BC. An Điền71151TP.HCM
Quận 2BC. An Khánh71152TP.HCM
Quận 2BC. Bình Trưng71153TP.HCM
Quận 2BC. Cát Lái71154TP.HCM
Quận 2BC. Tân Lập71155TP.HCM
Quận 9BC. Trung tâm quận 971200TP.HCM
Quận 9Quận ủy71201TP.HCM
Quận 9Hội đồng nhân dân71202TP.HCM
Quận 9Ủy ban nhân dân71203TP.HCM
Quận 9Ủy ban Mặt trận Tổ quốc71204TP.HCM
Quận 9P. Hiệp Phú71206TP.HCM
Quận 9P. Tăng Nhơn Phú A71207TP.HCM
Quận 9P. Phước Long A71208TP.HCM
Quận 9P. Phước Bình71209TP.HCM
Quận 9P. Phước Long B71210TP.HCM
Quận 9P. Tăng Nhơn Phú B71211TP.HCM
Quận 9P. Phú Hữu71212TP.HCM
Quận 9P. Long Trường71213TP.HCM
Quận 9P. Long Phước71214TP.HCM
Quận 9P. Trường Thạnh71215TP.HCM
Quận 9P. Long Thạnh Mỹ71216TP.HCM
Quận 9P. Long Bình71217TP.HCM
Quận 9P. Tân Phú71218TP.HCM
Quận 9BCP. Quận 971250TP.HCM
Quận 9BC. Chợ Nho71251TP.HCM
Quận 9BC. Phước Long71252TP.HCM
Quận 9BC. Phước Bình71253TP.HCM
Quận 9BC. Phú Hữu71254TP.HCM
Quận 9BC. Cây Dầu71255TP.HCM
Quận 9BC. Trường Thạnh71256TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Trung tâm quận Thủ Đức71300TP.HCM
Quận Thủ ĐứcQuận ủy71301TP.HCM
Quận Thủ ĐứcHội đồng nhân dân71302TP.HCM
Quận Thủ ĐứcỦy ban nhân dân71303TP.HCM
Quận Thủ ĐứcỦy ban Mặt trận Tổ quốc71304TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Bình Thọ71306TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Linh Chiểu71307TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Linh Trung71308TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Linh Xuân71309TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Linh Tây71310TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Tam Phú71311TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Tam Bình71312TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Bình Chiểu71313TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Hiệp Bình Phước71314TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Hiệp Bình Chánh71315TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Linh Đông71316TP.HCM
Quận Thủ ĐứcP. Trường Thọ71317TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBCP. Thủ Đức71350TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBCP. Linh Trung71351TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBCP. Bình Chiểu71352TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBCP. Bình Triệu71353TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBCP. TTDVKH Thủ Đức71354TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. KHL Thủ Đức71355TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Bình Thọ71356TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Linh Trung71357TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Tam Bình71358TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Bình Chiểu71359TP.HCM
Quận Thủ ĐứcBC. Bình Triệu71360TP.HCM
Quận Gò VấpBC. Trung tâm quận Gò Vấp71400TP.HCM
Quận Gò VấpQuận ủy71401TP.HCM
Quận Gò VấpHội đồng nhân dân71402TP.HCM
Quận Gò VấpỦy ban nhân dân71403TP.HCM
Quận Gò VấpỦy ban Mặt trận Tổ quốc71404TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1071406TP.HCM
Quận Gò VấpP. 771407TP.HCM
Quận Gò VấpP. 471408TP.HCM
Quận Gò VấpP. 371409TP.HCM
Quận Gò VấpP. 171410TP.HCM
Quận Gò VấpP. 571411TP.HCM
Quận Gò VấpP. 671412TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1771413TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1571414TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1371415TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1671416TP.HCM
Quận Gò VấpP. 971417TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1471418TP.HCM
Quận Gò VấpP. 871419TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1271420TP.HCM
Quận Gò VấpP. 1171421TP.HCM
Quận Gò VấpBCP. Gò Vấp71450TP.HCM
Quận Gò VấpBC. KHL Nguyễn Oanh71451TP.HCM
Quận Gò VấpBC. Trưng Nữ Vương71452TP.HCM
Quận Gò VấpBC. Xóm Mới71453TP.HCM
Quận Gò VấpBC. Lê Văn Thọ71454TP.HCM
Quận Gò VấpBC. An Hội71455TP.HCM
Quận Gò VấpBC. Thông Tây Hội71456TP.HCM
Quận 12BC. Trung tâm quận 1271500TP.HCM
Quận 12Quận ủy71501TP.HCM
Quận 12Hội đồng nhân dân71502TP.HCM
Quận 12Ủy ban nhân dân71503TP.HCM
Quận 12Ủy ban Mặt trận Tổ quốc71504TP.HCM
Quận 12P. Tân Chánh Hiệp71506TP.HCM
Quận 12P. Trung Mỹ Tây71507TP.HCM
Quận 12P. Đông Hưng Thuận71508TP.HCM
Quận 12P. Tân Hưng Thuận71509TP.HCM
Quận 12P. Tân Thới Nhất71510TP.HCM
Quận 12P. Tân Thới Hiệp71511TP.HCM
Quận 12P. Hiệp Thành71512TP.HCM
Quận 12P. Thới An71513TP.HCM
Quận 12P. Thạnh Xuân71514TP.HCM
Quận 12P. Thạnh Lộc71515TP.HCM
Quận 12P. An Phú Đông71516TP.HCM
Quận 12BCP. Quận 12 A71550TP.HCM
Quận 12BCP. Quận 12 B71551TP.HCM
Quận 12BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung71552TP.HCM
Quận 12BC. Trung Mỹ Tây71553TP.HCM
Quận 12BC. Quang Trung71554TP.HCM
Quận 12BC. Nguyễn Văn Quá71555TP.HCM
Quận 12BC. Bàu Nai71556TP.HCM
Quận 12BC. Tân Thới Nhất71557TP.HCM
Quận 12BC. Tân Thới Hiệp71558TP.HCM
Quận 12BC. Hiệp Thành71559TP.HCM
Quận 12BC. Nguyễn Thị Kiểu71560TP.HCM
Quận 12BC. Hà Huy Giáp71561TP.HCM
Quận 12BC. Ngã Tư Ga71562TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Trung tâm huyện Củ Chi71600TP.HCM
Huyện Củ ChiHuyện ủy71601TP.HCM
Huyện Củ ChiHội đồng nhân dân71602TP.HCM
Huyện Củ ChiỦy ban nhân dân71603TP.HCM
Huyện Củ ChiỦy ban Mặt trận Tổ quốc71604TP.HCM
Huyện Củ ChiTT. Củ Chi71606TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Tân An Hội71607TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Tân Thông Hội71608TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Tân Phú Trung71609TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Tân Thạnh Đông71610TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Bình Mỹ71611TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Hòa Phú71612TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Trung An71613TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Tân Thạnh Tây71614TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phước Vĩnh An71615TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phú Hòa Đông71616TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phạm Văn Cội71617TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Nhuận Đức71618TP.HCM
Huyện Củ ChiX. An Nhơn Tây71619TP.HCM
Huyện Củ ChiX. An Phú71620TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phú Mỹ Hưng71621TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Trung Lập Thượng71622TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Trung Lập Hạ71623TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phước Thạnh71624TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Thái Mỹ71625TP.HCM
Huyện Củ ChiX. Phước Hiệp71626TP.HCM
Huyện Củ ChiBCP. Củ Chi71650TP.HCM
Huyện Củ ChiBCP. TTDVKH Củ Chi71651TP.HCM
Huyện Củ ChiBCP. An Nhơn Tây71652TP.HCM
Huyện Củ ChiBCP. Tân Trung71653TP.HCM
Huyện Củ ChiBCP. Tân Phú Trung71654TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Thị Trấn Củ Chi71655TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Tân Phú Trung71656TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Tân Trung71657TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Phú Hòa Đông71658TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Phạm Văn Cội71659TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. An Nhơn Tây71660TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. An Phú71661TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Trung Lập71662TP.HCM
Huyện Củ ChiBC. Phước Thạnh71663TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Trung tâm huyện Hóc Môn71700TP.HCM
Huyện Hóc MônHuyện ủy71701TP.HCM
Huyện Hóc MônHội đồng nhân dân71702TP.HCM
Huyện Hóc MônỦy ban nhân dân71703TP.HCM
Huyện Hóc MônỦy ban Mặt trận Tổ quốc71704TP.HCM
Huyện Hóc MônTT. Hóc Môn71706TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Thới Tam Thôn71707TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Đông Thạnh71708TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Nhị Bình71709TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Tân Hiệp71710TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Tân Thới Nhì71711TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Xuân Thới Sơn71712TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Xuân Thới Thượng71713TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Bà Điểm71714TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Xuân Thới Đông71715TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Trung Chánh71716TP.HCM
Huyện Hóc MônX. Tân Xuân71717TP.HCM
Huyện Hóc MônBCP. Hóc Môn A71750TP.HCM
Huyện Hóc MônBCP. Hóc Môn B71751TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. TTDVKH Hóc Môn71752TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. KHL Hóc Môn71753TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Đông Thạnh71754TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Nhị Xuân71755TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Bà Điểm71756TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. An Sương71757TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Ngã Ba Bầu71758TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Trung Chánh71759TP.HCM
Huyện Hóc MônBC. Tân Thới Nhì71760TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Trung tâm huyện Bình Chánh71800TP.HCM
Huyện Bình ChánhHuyện ủy71801TP.HCM
Huyện Bình ChánhHội đồng nhân dân71802TP.HCM
Huyện Bình ChánhỦy ban nhân dân71803TP.HCM
Huyện Bình ChánhỦy ban Mặt trận Tổ quốc71804TP.HCM
Huyện Bình ChánhTT. Tân Túc71806TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Tân Quý Tây71807TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. An Phú Tây71808TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Hưng Long71809TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Quy Đức71810TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Đa Phước71811TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Phong Phú71812TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Bình Hưng71813TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Bình Chánh71814TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Tân Kiên71815TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Tân Nhựt71816TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Lê Minh Xuân71817TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Bình Lợi71818TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Vĩnh Lộc B71819TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Phạm Văn Hai71820TP.HCM
Huyện Bình ChánhX. Vĩnh Lộc A71821TP.HCM
Huyện Bình ChánhBCP. Tân Túc71850TP.HCM
Huyện Bình ChánhBCP. Lê Minh Xuân71851TP.HCM
Huyện Bình ChánhBCP. Hưng Long71852TP.HCM
Huyện Bình ChánhBCP. Vĩnh Lộc71853TP.HCM
Huyện Bình ChánhBCP. Phong Phú71854TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Chợ Đệm71855TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh71856TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Quy Đức71857TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Phong Phú71858TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Bình Hưng71859TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Chợ Bình Chánh71860TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Láng Le71861TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Lê Minh Xuân71862TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Vĩnh Lộc71863TP.HCM
Huyện Bình ChánhBC. Cầu Xáng71864TP.HCM
Huyện Bình ChánhBĐVHX Láng Le 171865TP.HCM
Quận Bình TânBC. Trung tâm quận Bình Tân71900TP.HCM
Quận Bình TânQuận ủy71901TP.HCM
Quận Bình TânHội đồng nhân dân71902TP.HCM
Quận Bình TânỦy ban nhân dân71903TP.HCM
Quận Bình TânỦy ban Mặt trận Tổ quốc71904TP.HCM
Quận Bình TânP. An Lạc71906TP.HCM
Quận Bình TânP. An Lạc A71907TP.HCM
Quận Bình TânP. Bình Trị Đông B71908TP.HCM
Quận Bình TânP. Tân Tạo A71909TP.HCM
Quận Bình TânP. Bình Trị Đông71910TP.HCM
Quận Bình TânP. Bình Trị Đông A71911TP.HCM
Quận Bình TânP. Binh Hưng Hoà A71912TP.HCM
Quận Bình TânP. Bình Hưng Hòa71913TP.HCM
Quận Bình TânP. Binh Hưng Hoà B71914TP.HCM
Quận Bình TânP. Tân Tạo71915TP.HCM
Quận Bình TânBCP. Bình Trị Đông71950TP.HCM
Quận Bình TânBCP. Gò Mây71951TP.HCM
Quận Bình TânBCP. An Lạc71952TP.HCM
Quận Bình TânBCP. Tân Tạo71953TP.HCM
Quận Bình TânBCP. TTDVKH Bình Chánh71954TP.HCM
Quận Bình TânBCP. Gò Xoài71955TP.HCM
Quận Bình TânBC. KHL Bình Tân71956TP.HCM
Quận Bình TânBC. Hồ Học Lãm71957TP.HCM
Quận Bình TânBC. Tên Lửa71958TP.HCM
Quận Bình TânBC. Bốn Xã71959TP.HCM
Quận Bình TânBC. Bình Trị Đông71960TP.HCM
Quận Bình TânBC. Bình Hưng Hòa71961TP.HCM
Quận Bình TânBC. Gò Xoài71962TP.HCM
Quận Bình TânBC. Gò Mây71963TP.HCM
Quận Bình TânBC. Bà Hom71964TP.HCM
Quận Bình TânBC. Tân Kiên71965TP.HCM
Quận Bình TânBC. An Lạc71966TP.HCM
Quận Bình TânBC. Mũi Tàu71967TP.HCM
Quận Tân PhúBC. Trung tâm quận Tân Phú72000TP.HCM
Quận Tân PhúQuận ủy72001TP.HCM
Quận Tân PhúHội đồng nhân dân72002TP.HCM
Quận Tân PhúỦy ban nhân dân72003TP.HCM
Quận Tân PhúỦy ban Mặt trận Tổ quốc72004TP.HCM
Quận Tân PhúP. Hoà Thạnh72006TP.HCM
Quận Tân PhúP. Tân Thành72007TP.HCM
Quận Tân PhúP. Tân Sơn Nhì72008TP.HCM
Quận Tân PhúP. Tây Thạnh72009TP.HCM
Quận Tân PhúP. Sơn Kỳ72010TP.HCM
Quận Tân PhúP. Tân Quý72011TP.HCM
Quận Tân PhúP. Phú Thọ Hoà72012TP.HCM
Quận Tân PhúP. Phú Thạnh72013TP.HCM
Quận Tân PhúP. Hiệp Tân72014TP.HCM
Quận Tân PhúP. Tân Thới Hoà72015TP.HCM
Quận Tân PhúP. Phú Trung72016TP.HCM
Quận Tân PhúBCP. Tân Phú72050TP.HCM
Quận Tân PhúBCP. TTDVKH Gia Định 272051TP.HCM
Quận Tân PhúBC. KHL Tân Quý72052TP.HCM
Quận Tân PhúBC. TMĐT Tân Bình72053TP.HCM
Quận Tân PhúBC. Gò Dầu72054TP.HCM
Quận Tân PhúBC. Tây Thạnh72055TP.HCM
Quận Tân PhúBC. KCN Tân Bình72056TP.HCM
Quận Tân PhúBC. Phú Thọ Hòa72057TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Trung tâm quận Tân Bình72100TP.HCM
Quận Tân BìnhQuận ủy72101TP.HCM
Quận Tân BìnhHội đồng nhân dân72102TP.HCM
Quận Tân BìnhỦy ban nhân dân72103TP.HCM
Quận Tân BìnhỦy ban Mặt trận Tổ quốc72104TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 472106TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 172107TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 272108TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1572109TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1372110TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1272111TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1472112TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1172113TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 1072114TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 972115TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 872116TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 672117TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 772118TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 572119TP.HCM
Quận Tân BìnhP. 372120TP.HCM
Quận Tân BìnhBCP. Tân Bình72150TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Phạm Văn Hai72151TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Tân Sơn Nhất72152TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Bà Queo72153TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Bàu Cát72154TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Hoàng Hoa Thám72155TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Bàu Cát72156TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Ly Thường Kiệt72157TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Bảy Hiền72158TP.HCM
Quận Tân BìnhBC. Chí Hòa72159TP.HCM
Quận Phú NhuậnBC. Trung tâm quận Phú Nhuận72200TP.HCM
Quận Phú NhuậnQuận ủy72201TP.HCM
Quận Phú NhuậnHội đồng nhân dân72202TP.HCM
Quận Phú NhuậnỦy ban nhân dân72203TP.HCM
Quận Phú NhuậnỦy ban Mặt trận Tổ quốc72204TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1172206TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1272207TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1772208TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1572209TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 272210TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 172211TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 772212TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 372213TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 472214TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 572215TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 972216TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 872217TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1072218TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1472219TP.HCM
Quận Phú NhuậnP. 1372220TP.HCM
Quận Phú NhuậnBCP. Phú Nhuận72250TP.HCM
Quận Phú NhuậnBC. Đông Ba72251TP.HCM
Quận Phú NhuậnBC. Lê Văn Sỹ72252TP.HCM
Quận Bình ThạnhBC. Trung tâm quận Bình Thạnh72300TP.HCM
Quận Bình ThạnhQuận ủy72301TP.HCM
Quận Bình ThạnhHội đồng nhân dân72302TP.HCM
Quận Bình ThạnhỦy ban nhân dân72303TP.HCM
Quận Bình ThạnhỦy ban Mặt trận Tổ quốc72304TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1472306TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2472307TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2572308TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2772309TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2672310TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1372311TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1272312TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1172313TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 572314TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 672315TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 772316TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 372317TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 172318TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 272319TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1572320TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1772321TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2172322TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 1972323TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2272324TP.HCM
Quận Bình ThạnhP. 2872325TP.HCM
Quận Bình ThạnhBCP. Bình Thạnh72350TP.HCM
Quận Bình ThạnhBCP. Trung Tâm 272351TP.HCM
Quận Bình ThạnhBC. TTDVKH Gia Định 172352TP.HCM
Quận Bình ThạnhBC. Thanh Đa72353TP.HCM
Quận Bình ThạnhBC. Hàng Xanh72354TP.HCM
Quận Bình ThạnhBC. Thị Nghè72355TP.HCM
Quận 3BC. Trung tâm Quận 372400TP.HCM
Quận 3Quận ủy72401TP.HCM
Quận 3Hội đồng nhân dân72402TP.HCM
Quận 3Ủy ban nhân dân72403TP.HCM
Quận 3Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72404TP.HCM
Quận 3P. 572406TP.HCM
Quận 3P. 672407TP.HCM
Quận 3P. 872408TP.HCM
Quận 3P. 1472409TP.HCM
Quận 3P. 1272410TP.HCM
Quận 3P. 1172411TP.HCM
Quận 3P. 1372412TP.HCM
Quận 3P. 1072413TP.HCM
Quận 3P. 972414TP.HCM
Quận 3P. 772415TP.HCM
Quận 3P. 472416TP.HCM
Quận 3P. 372417TP.HCM
Quận 3P. 272418TP.HCM
Quận 3P. 172419TP.HCM
Quận 3BCP. Quận 372450TP.HCM
Quận 3BC. Vườn Xoài72451TP.HCM
Quận 3BC. Nguyễn Văn Trôi72452TP.HCM
Quận 3BC. Bàn Cờ72453TP.HCM
Quận 10BC. Trung tâm quận 1072500TP.HCM
Quận 10Quận ủy72501TP.HCM
Quận 10Hội đồng nhân dân72502TP.HCM
Quận 10Ủy ban nhân dân72503TP.HCM
Quận 10Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72504TP.HCM
Quận 10P. 1472506TP.HCM
Quận 10P. 972507TP.HCM
Quận 10P. 1072508TP.HCM
Quận 10P. 1172509TP.HCM
Quận 10P. 1272510TP.HCM
Quận 10P. 1372511TP.HCM
Quận 10P. 1572512TP.HCM
Quận 10P. 872513TP.HCM
Quận 10P. 772514TP.HCM
Quận 10P. 672515TP.HCM
Quận 10P. 572516TP.HCM
Quận 10P. 472517TP.HCM
Quận 10P. 372518TP.HCM
Quận 10P. 272519TP.HCM
Quận 10P. 172520TP.HCM
Quận 10BCP. Quận 1072550TP.HCM
Quận 10BCP. Trung tâm 472551TP.HCM
Quận 10BCP. Logistics72552TP.HCM
Quận 10BC. KHL Chợ Lớn 272553TP.HCM
Quận 10BC. Phú Thọ72555TP.HCM
Quận 10BC. Bà Hạt72557TP.HCM
Quận 10BC. Ngã Sáu Dân Chủ72558TP.HCM
Quận 10BC. Sư Vạn Hạnh72559TP.HCM
Quận 10BC. Hoà Hưng72560TP.HCM
Quận 10BC. Ngô Quyền72561TP.HCM
Quận 11BC. Trung tâm quận 1172600TP.HCM
Quận 11Quận ủy72601TP.HCM
Quận 11Hội đồng nhân dân72602TP.HCM
Quận 11Ủy ban nhân dân72603TP.HCM
Quận 11Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72604TP.HCM
Quận 11P. 1072606TP.HCM
Quận 11P. 1472607TP.HCM
Quận 11P. 572608TP.HCM
Quận 11P. 372609TP.HCM
Quận 11P. 172610TP.HCM
Quận 11P. 272611TP.HCM
Quận 11P. 1672612TP.HCM
Quận 11P. 972613TP.HCM
Quận 11P. 872614TP.HCM
Quận 11P. 1272615TP.HCM
Quận 11P. 672616TP.HCM
Quận 11P. 472617TP.HCM
Quận 11P. 772618TP.HCM
Quận 11P. 1372619TP.HCM
Quận 11P. 1172620TP.HCM
Quận 11P. 1572621TP.HCM
Quận 11BC. Đầm Sen72650TP.HCM
Quận 11BC. Lạc Long Quân72651TP.HCM
Quận 11BC. Phó Cơ Điều72652TP.HCM
Quận 11BC. Tôn Thất Hiệp72653TP.HCM
Quận 11BC. Lữ Gia72654TP.HCM
Quận 5BC. Trung tâm quận 572700TP.HCM
Quận 5Quận ủy72701TP.HCM
Quận 5Hội đồng nhân dân72702TP.HCM
Quận 5Ủy ban nhân dân72703TP.HCM
Quận 5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72704TP.HCM
Quận 5P. 872706TP.HCM
Quận 5P. 772707TP.HCM
Quận 5P. 172708TP.HCM
Quận 5P. 272709TP.HCM
Quận 5P. 372710TP.HCM
Quận 5P. 472711TP.HCM
Quận 5P. 972712TP.HCM
Quận 5P. 1272713TP.HCM
Quận 5P. 1172714TP.HCM
Quận 5P. 1572715TP.HCM
Quận 5P. 1472716TP.HCM
Quận 5P. 1372717TP.HCM
Quận 5P. 1072718TP.HCM
Quận 5P. 672719TP.HCM
Quận 5P. 572720TP.HCM
Quận 5BCP. Quận 572750TP.HCM
Quận 5BCP. Trung Tâm 372751TP.HCM
Quận 5BCP. Quận 1172752TP.HCM
Quận 5BCP. Quận 672753TP.HCM
Quận 5BC. TTDVKH Chợ Lớn72754TP.HCM
Quận 5BCP. Quận 872755TP.HCM
Quận 5BC. KHL Chợ Lớn 172756TP.HCM
Quận 5BC. Nguyễn Tri Phương72757TP.HCM
Quận 5BC. Nguyễn Duy Dương72758TP.HCM
Quận 5BC. Nguyễn Trãi72759TP.HCM
Quận 5BC. Lê Hồng Phong72760TP.HCM
Quận 5BC. Hung Vương72761TP.HCM
Quận 4BC. Trung tâm Quận 472800TP.HCM
Quận 4Quận ủy72801TP.HCM
Quận 4Hội đồng nhân dân72802TP.HCM
Quận 4Ủy ban nhân dân72803TP.HCM
Quận 4Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72804TP.HCM
Quận 4P. 1272806TP.HCM
Quận 4P. 972807TP.HCM
Quận 4P. 672808TP.HCM
Quận 4P. 572809TP.HCM
Quận 4P. 272810TP.HCM
Quận 4P. 172811TP.HCM
Quận 4P. 372812TP.HCM
Quận 4P. 472813TP.HCM
Quận 4P. 872814TP.HCM
Quận 4P. 1072815TP.HCM
Quận 4P. 1472816TP.HCM
Quận 4P. 1572817TP.HCM
Quận 4P. 1672818TP.HCM
Quận 4P. 1872819TP.HCM
Quận 4P. 1372820TP.HCM
Quận 4BCP. Quận 472850TP.HCM
Quận 4BC. Khánh Hội72851TP.HCM
Quận 7BC. Trung tâm quận 772900TP.HCM
Quận 7Quận ủy72901TP.HCM
Quận 7Hội đồng nhân dân72902TP.HCM
Quận 7Ủy ban nhân dân72903TP.HCM
Quận 7Ủy ban Mặt trận Tổ quốc72904TP.HCM
Quận 7P. Phú Mỹ72906TP.HCM
Quận 7P. Phú Thuận72907TP.HCM
Quận 7P. Tân Phú72908TP.HCM
Quận 7P. Tân Thuận Đông72909TP.HCM
Quận 7P. Tân Thuận Tây72910TP.HCM
Quận 7P. Tân Kiểng72911TP.HCM
Quận 7P. Tân Hưng72912TP.HCM
Quận 7P. Tân Quy72913TP.HCM
Quận 7P. Bình Thuận72914TP.HCM
Quận 7P. Tân Phong72915TP.HCM
Quận 7BCP. Quận 7A72950TP.HCM
Quận 7BCP. Quận 7B72951TP.HCM
Quận 7BC. TTDVKH Nam Sài Gòn72952TP.HCM
Quận 7BCP. Tân Hưng72953TP.HCM
Quận 7BC. Phú Mỹ72956TP.HCM
Quận 7BC. Tân Thuận Đông72957TP.HCM
Quận 7BC. Tân Thuận72958TP.HCM
Quận 7BC. Tân Quy Đông72959TP.HCM
Quận 7BC. Tân Phong72960TP.HCM
Quận 8BC. Trung tâm quận 873000TP.HCM
Quận 8Quận ủy73001TP.HCM
Quận 8Hội đồng nhân dân73002TP.HCM
Quận 8Ủy ban nhân dân73003TP.HCM
Quận 8Ủy ban Mặt trận Tổ quốc73004TP.HCM
Quận 8P. 1173006TP.HCM
Quận 8P. 973007TP.HCM
Quận 8P. 873008TP.HCM
Quận 8P. 1073009TP.HCM
Quận 8P. 1373010TP.HCM
Quận 8P. 1273011TP.HCM
Quận 8P. 1473012TP.HCM
Quận 8P. 1573013TP.HCM
Quận 8P. 1673014TP.HCM
Quận 8P. 773015TP.HCM
Quận 8P. 673016TP.HCM
Quận 8P. 573017TP.HCM
Quận 8P. 473018TP.HCM
Quận 8P. 373019TP.HCM
Quận 8P. 273020TP.HCM
Quận 8P. 173021TP.HCM
Quận 8BCP. Quận 873050TP.HCM
Quận 8BC. Dã Tượng73052TP.HCM
Quận 8BC. Chánh Hưng73053TP.HCM
Quận 8BC. Rạch Ông73054TP.HCM
Quận 6BC. Trung tâm quận 673100TP.HCM
Quận 6Quận ủy73101TP.HCM
Quận 6Hội đồng nhân dân73102TP.HCM
Quận 6Ủy ban nhân dân73103TP.HCM
Quận 6Ủy ban Mặt trận Tổ quốc73104TP.HCM
Quận 6P. 173106TP.HCM
Quận 6P. 273107TP.HCM
Quận 6P. 373108TP.HCM
Quận 6P. 473109TP.HCM
Quận 6P. 573110TP.HCM
Quận 6P. 673111TP.HCM
Quận 6P. 973112TP.HCM
Quận 6P. 873113TP.HCM
Quận 6P. 773114TP.HCM
Quận 6P. 1073115TP.HCM
Quận 6P. 1173116TP.HCM
Quận 6P. 1273117TP.HCM
Quận 6P. 1373118TP.HCM
Quận 6P. 1473119TP.HCM
Quận 6BC. Minh Phụng73150TP.HCM
Quận 6BC. Lý Chiêu Hoàng73151TP.HCM
Quận 6BC. Phú Lâm73152TP.HCM
Huyện Nhà BèBC. Trung tâm huyện Nhà Be73200TP.HCM
Huyện Nhà BèHuyện ủy73201TP.HCM
Huyện Nhà BèHội đồng nhân dân73202TP.HCM
Huyện Nhà BèỦy ban nhân dân73203TP.HCM
Huyện Nhà BèỦy ban Mặt trận Tổ quốc73204TP.HCM
Huyện Nhà BèTT. Nhà Bè73206TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Phước Kiển73207TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Phước Lộc73208TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Nhơn Đức73209TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Phú Xuân73210TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Long Thới73211TP.HCM
Huyện Nhà BèX. Hiệp Phước73212TP.HCM
Huyện Nhà BèBCP. Nhà Be73250TP.HCM
Huyện Nhà BèBC. Phước Kiển73251TP.HCM
Huyện Nhà BèBC. Hiệp Phước73253TP.HCM
Huyện Cần GiờBC. Trung tâm huyện Cần Giờ73300TP.HCM
Huyện Cần GiờHuyện ủy73301TP.HCM
Huyện Cần GiờHội đồng nhân dân73302TP.HCM
Huyện Cần GiờỦy ban nhân dân73303TP.HCM
Huyện Cần GiờỦy ban Mặt trận Tổ quốc73304TP.HCM
Huyện Cần GiờTT. Cần Thạnh73306TP.HCM
Huyện Cần GiờX. Long Hòa73307TP.HCM
Huyện Cần GiờX. Thạnh An73308TP.HCM
Huyện Cần GiờX. Tam Thôn Hiệp73309TP.HCM
Huyện Cần GiờX. Bình Khánh73310TP.HCM
Huyện Cần GiờX. An Thới Đông73311TP.HCM
Huyện Cần GiờX. Ly Nhơn73312TP.HCM
Huyện Cần GiờBCP. Cần Giờ73350TP.HCM
Huyện Cần GiờBCP. Bình Khánh73351TP.HCM
Huyện Cần GiờBC. Cần Thạnh73352TP.HCM
Huyện Cần GiờBC. 30/473353TP.HCM
Huyện Cần GiờBC. Bình Khánh73354TP.HCM
Phạm Vi Đối Tượng Mã Bưu Chính Khu Vực Ghi Chú
Cập Nhật Đến Ngày: 28.06.2022


Dữ liệu được tổng hợp bởi:Điện Hạ Thế.