{{header}}

by: {{mySite}}

Trọng Lượng :

kg/1kmĐơn Giá :       

VND/kgĐơn Giá Đồng trên 1m:

{{stats.BmrMone}}

VNĐ
Trọng Lượng Đồng trên 1m:

{{stats.BmrMan}}

kg
Chiếu Dài Dây Đồng trên 1kg:

{{stats.BmrWoman}}

m

Giá trị trên mang tính chất tham khảo
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail: [email protected]